fbpx

Pienyrittäjän verkkokoulutukset
digistrategia ja digimarkkinointi

Digistrategia, brändistrategia, digimarkkinointi, strateginen markkinointi, somemarkkinointi, sisältömarkkinointi ja myyntien kehittäminen

Kaikki verkkokoulutukset ”Digipraktiikka” ovat nykyaikaisesta Inbound- markkinoinnista, yrityksen viestinnästä ja digistrategiasta, joka pohjautuu brändiin. 

Lopputuloksena yrittäjä tai yritys osaa rakentaa omanpolun digimarkkinoinnissa kouluttajan opastuksella ja sitä kautta kasvattaa digikanaville näkyvyyttä ja asiakaskuntaa

elena-sonne-design

Yrittäjän verkkokoulutuksien ”Digipraktiikan” tärkeät palapelit ovat: digistrategian brändi, imago ja kohderyhmat, ketä yritys tavoittaa digikanavissa, tuotteet ja palvelut, jolla avulla yritys ratkaisee asiakkaan ongelmat ja myyvää sisältötuotantoa.

Elena Sonne / Sonne Consult koostanut digimarkkinoinnin osa-alueesta kokonaisvaltaiseen koulutuspaketin nimeltä ”Digipraktiikka”.

Digipraktiikka sisältää verkkokoulutukset, jolla avulla yrittäjä perehtyy digimarkkinoinnin erialueen. Koulutukset auttaa rakentamaan tulloksellinen digistrategia.

Verkkoulutuksien tavoitteena on auttaa PK-yrityksiä menestymään digimarkkinoinnin avulla. Koulutuksien periaate on opettaa yrittäjää rakentamaan tehokasta digitaalista strategiaa nollasta tai tehostaa jo olemassa olevaa myyntistrategiaa, niin että kaikki kanavat myyvät yrityksen puolesta. 

KENELLE

nämä koulutukset ovat:

STARTTAAVAT YRITYKSET

jotka ei tiedä mistä aloittaa alkuvaiheessa, mutta haluavat saada asiakkaita ja rakentaa voittoa digistrategian avulla

PienYRITäjät

Jonka tavoitteena kasvattaa asiakasvirtaa digimarkinoinnin avulla, vahvista yrityksen brändiä ja sitä kautta parantaa arvoa tuotteelle

PK-YRITYKSET

jotka haluavat kehittää tehokkaan myyntiorganisaation yrityksessä ja parantaa kilpailukykyä jdigitaalisen strategian avulla

YKSINYRITTÄJÄT

jolla markkinointi ei toimi, vaikka yrittänyt kaikkea ja on vaikea kehittää yritystä ja saada lisää näkyvyyttä myyntiä verkkokanavien kautta

elena-sonne-design

verkkoulutukset

Digikoulutukset

Yrityksen alkupisteen analyysi ja ensimmäiset askeleet digisuunnitelmaan

 • Omien haasteiden, epävarmuuden tunnistus 
 • Alkupisteen analyysi (käydään läpi kaikki yrityksen digikanavat). Puutteiden analyysi. Mitä voimme tehdä juuri nyt? Miten korjataan tilannetta?   
 • Miten poistettaan omaa sisäistä kritiikkiä
 • Myyntisuunnitelma ja vuosikello. Kolmen skenaarion ”min-ok-max” menetelmä
 • Asiakkaiden palautteet ja kokemukset. Miten hyödynnetään digimarkkinoinnissa

KESTO 2 PÄIVÄÄ (TEORIA JA PRAKTIIKKA) 

Tuloksena: 

Yrittäjä tunnistaa omia vahvuuksia ja pystyy helposti analyysin jälkeen suorittamaan tarvittavat toimenpiteet liiketoiminnan parantamiseksi ja puutteiden korjaamiseksi

Yrityksen brändistrategia ja asiakkaiden salaisuudet

 • Kilpailijoiden analyysi. Sinisen meren strategia. Sininen meren strategian rakentaminen omalle yritykselle
 • Yrityksen vahvuudet, SWOP-analyysi. Kilpailijoista erottautuminen
 • Asiakkaiden ostomotivaatiot ja ostopsykologia. 
 • Asiakkaiden avatarit, profiilit. Missä kanavissa eniten viihtyy
 • Miten tunnistetaan kohderyhmät? Kohderyhmien segmentointi.
 • Kuka on yrityksen ideaalinen asiakas?
 • Asiakkaan vastaväitteiden voittaminen myyntiprosessissa. Miten vastataan eri tilanteissa.

KESTO 3 PÄIVÄÄ (TEORIA, PRAKTIIKKA JA WEBINAARI ”KYSYMYS-VASTAUS”) 

Tuloksena: 

Strategian avulla yrittäjä tietää mihin täytyy panostaa kilpailukyvyn parantamiseksi. Tunnistaa omat kohderyhmät, heidän kipupisteensä ja osaa helposti rakentaa asiakkaille ratkaisut heidän ongelmiinsa.

elena sonne brändistrategia
digistrategia

Myyvän sisältömarkkinoinnin työkalut. Mainokset, tarjoukset, myyntipostaukset

 • Kenelle myydään? Kuka on pääasiakas? Kohderyhmän analyysi. Mitä asiakas halua: asiakkaan ongelmat, tahot
 • Tuotteiden / palveluiden analyysi. Vastaako tarjoavat tuotteet asiakkaan kysyntään
 • Asiakkaan ostopolku. Strategia ”Ennen ostoa – ostoaikana – Oston jälkeen”
 • Avainsanat, triggerit
 • Myyntitarjous, josta ei voi kieltäytyä. Miten rakennettaan myyntitarjouksia, joista kohdeyleisösi kiinnostuu heti?
 • Huippuvaikutus ostoksesta, miten saadaan (vaikka tavallinen liiketoiminta)?

KESTO 2 PÄIVÄÄ (TEORIA JA PRAKTIIKKA) 

Tuloksena: Yrittäjä saa vastaukset: Mitä asiakas oikeasti haluaa, missä asiakkaat voi tavoittaa ja miten triggeri toimii. Mitä palveluratkaisua voi tarjota, että saadaan VAU-efekti.

Digitaaliset kanavat myyntikuntoon. Verkkosivujen sisällöt, sosiaalinen media

 • Yrityksen tuotteen / palvelun ja myyntistrategian analyysit
 • Digikanavien audit
 • Asiakkaat ja kilpailijat
 • Yrityksen sininen meri. Brändistrategia
 • Asiakkaan ostopolku jokasella kanavalla
 • Hakuneanalyysit, avainsanat
 • Verkkosivujen sisältö ja viestintä
 • Somekanavat: Facebook, Instagram, Linkedln
 • Hakukoneoptimointi. Avainsanat, lauseet,
 • Sisältösuunnitelma: teemat puoleksi vuodeksi.

KESTO 3 PÄIVÄÄ (TEORIA JA PRAKTIIKKA) 

Tuloksena:

 • Toimiva myynti ja sisältösuunnitelma jokaisella kanavalla
 • Näkyvyyden parantaminen
 • Kaikki kanavat toimivat kokonaisuutena ja myyvät yrityksen puolesta
digikanavat

Verkkokoulutukset voi ostaa erikseen tai uuseammin kerralla.
Jokainen koulutus on yksilöllinen ja kattaa täysin tietyn aiheen laajalla digimarkkinoinnin alueella. 

elena-sonne-design

asiakkaiden lopputulokset verkkoulutuksien jälkeen

Kilpailukyvyn parantaminen

Yrittäjä tunnistaa brändin identiteetti ja osaa parantaa yrityksen kilpailukykyä, Sinisen meren strategian avulla yrittäjä osaa nostaa arvoa omalle tuotteelle tai palvelulle

Myyvät digikanavat

Tietää missä kanavissa potentiaaliset asiakkaat ovat ja rakentaa siellä kohdennettu markkinointia. Osaa rakentaa ja päivittää digikanavia sillä tavalla, että ne myyvät yrityksen puolesta

Sisältömarkkinointi

Osaa rakentaa jokaisessa kanavassa myyvää ja kiinnostavaa sisältöä. Tiedä mitä täytyy viestitellä omalle kohderyhmälle. Osaa rakentaa sisältösuunnitelma vuosikellon mukaisesti

Vau efekti

Yrittäjä tunnistaa omat kohderyhmät ja segmentoi niitä. Osaa suorittaa asiakaslähtöinen tuotteistus ja nosta arvoa tarjoiluun. Sitä kautta saada asiakkaista kiinnostusta

Asiakkaiden salaisuudet

Tietää missä digikanavissa asiakkaat ovat ja tietää mitä asiakkaat haluavat, minkälaiset ongelmat kohderyhmillä ovat ja osaa tarjoa
ratkaisua ja höytyä

Mainoskampanjat

Osaa mitata verkkosivujen ja digikanavien
konversiota ja dataa. Sitä kautta suunnitella,
rakentaa ja optimoida Facebook ja Google mainoskampanjat

elena-sonne-design

Elena sonne
Toimistusjohtaja, kouluttaja

Elena Sonne

Yrittäjä 15 vuotta, toimitusjohtaja
Omistaa koulutuksien tekijäoikeudet

lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Tietosuojakäytännön