Liiketoiminnan
konsultointi

Venäjä - Suomi Tulkkaus- ja käännöspalvelut.

Matkaopaspalvelut

Liiketoiminnan konsultointi, valmennukset ja sparraukset

Suomi-Venäjä-Suomi, Tulkkaus-ja Käännöspalvelut

Matkaopaspalvelut,  turistiryhmien opastaminen

strategia

Elena Sonne - Sonne Consult

Asiantuntijayritys Suomessa, jonka tavoitteena on auttaa PK-yrityksiä menestymään.

Elena Sonne on ammattitaitoinen, koulutettu liiketoiminnan valmentaja, venäjä-suomi tulkki, kääntäjä ja matkaopas. Yrittäjällä on yli 20 vuoden kokemus asiantuntijana, tulkkina ja kääntäjänä liiketoiminnan rakentamisessa, taloushallinnossa, yritysrahoitustehtävissä ja yritysprosessien optimoinnissa.

Yrittäjällä on paljon suoraviivaisia ja konkreettisia haasteita:

liikeidean testaaminen ja yrityksen käynnistäminen ja kehittäminen, lainsäädännön noudattaminen ja taloushallinnon pyörittäminen, markkinointistrategian rakentaminen, asiakkaiden löytäminen  ja myyntien kasvattaminen. 

Tässä yrityksen sekasotkussa  täytyy myös muistaa perhettä ja oma jaksamista! 

Liiketoiminnan sparraukset ja valmennukset

elena-sonne-digimarkkinointi-koulutus
 • Yrityksen auditoinnit markkina-alueella: kohderyhmät, liiketoiminnan strategia, tuote- ja palvelutarjonta
 • Myyntikanavien analyysit ja kehitys-suunnitelmat
 • Kohderyhmien segmentointi. Digikanavat, jossa kohderyhmät viihtyivät.
 • Kilpailijoista erottautuminen sinisen strategian avulla
 • Rahoituskanavat

Suomi - venäjä - suomi tulkkaus- ja käännöspalvelut 20 vuoden kokemuksella

TULKKAUKSET YRITYKSILLE JA VIRANOMAISILLE:

 • Konferenssi- ja esittelytulkkaukset (simultaani- ja konsekutiivitulkkauksena)
 • Neuvottelu- ja haastattelutulkkaukset
 • Asioimistulkkaukset viranomaisille
 • Puhelintulkkaukset

KÄÄNNÖSPALVELUT

 • Asiatekstin käännökset
 • Markkinointikäännökset
 • Tekniset käännökset
 • Verkkosivujen kääntäminen ja ylläpito
 • Sommekanavien päivitykset
 • Oikoluku
 • Viranomaislomakkeiden täyttäminen

Matkaopas ja ryhmien tulkkauspalvelut

elena-sonne-matkaopas

MATKAJÄRJESTELYT JA RYHMIEN TULKKAUKSET 

 • Matkailijoita opastava paikallisopas 
 • Pohjois-Karjalan kohteen historiasta ja nähtävyyksistä kokemusta (esim. Koli, Joensuu, Liperi ja muita kohteita)
 • Matkaoppaan ammattitutkinto 2008 vuodesta

Liiketoiminnan konsultointi, sparraukset ja valmennukset

 • Omien haasteiden ja epävarmuuksien tunnistus 
 • Alkupisteen analyysi. Analysoidaan kaikki yrityksen myyntikanavia. Suunnitellaan sisällön parannuksia
 • Laaditaan myyntitavoitteita ja suunnittellaan myynti- ja markkinointistrategiat
 • Kilpailijoiden analyysi.  Sininen meren strategian perusteet 
 • Yrityksen vahvuudet, SWOP-analyysi.
 • Kilpailijoista erottautuminen
 • Asiakkaiden ostomotivaatiot ja ostopsykologia. 
 • Asiakkaiden profiilit. Missä kanavissa eniten viihtyy
 • Kohderyhmien segmentointi.
 • Kuka on yrityksen ideaalinen asiakas?
 • Asiakkaan vastaväitteiden voittaminen myyntiprosessissa. Miten vastataan eri tilanteissa.
 • Kenelle myydään? Kuka on pääasiakas? Kohderyhmän analyysi.
 • Mitä asiakas halua: asiakkaan ongelmat, tahot
 • Tuotteiden / palveluiden analyysi. Vastaako tarjoavat tuotteet asiakkaan kysyntään
 • Asiakkaan ostopolku. Strategia ”Ennen ostoa – ostoaikana – Oston jälkeen”
 • Yrityksen tuotteen / palvelun ja myyntistrategian analyysit
 • Digikanavien audit
 • Asiakkaat ja kilpailijat
 • Yrityksen sininen meri. Brändistrategia
 • Asiakkaan ostopolku jokasella kanavalla
 • Hakuneanalyysit, avainsanat
 • Verkkosivujen sisältö ja viestintä
 • Somekanavat: Facebook, Instagram, Linkedln
 • Hakukoneoptimointi. Avainsanat, lauseet,
 • Sisältösuunnitelma: teemat puoleksi vuodeksi.

Suomi - venäjä - suomi tulkkaus- ja käännöspalvelut 20 vuoden kokemuksella

 • Asioimistulkkaus on viranomaisten ja henkilön tai ryhmän välisen viestinnän dialogin tulkkauksen.

 • Esimerkkejä tulkkauksen tarpeesta tapaamisen yhteydessä: koulujen tai opiskelupalavereissa, maahanmuuttajien kotoutumispalveluissa, oikeuslaitoksessa, terveys- ja lääkäritarkastuksissa, turvapaikkahaastattelussa tai oleskeluluvan anomuksessa, pankki- tai vakuutusasioissa.

 • Ammattilainen tulkki antaa toisen kielen ymmärrystä kulttuurimuurista huolimatta
 • Koulutettu ja ammattitaitoinen tulkki sitoo Suomen kääntäjän ja liiton laatimaan ammattisäännöstöön. MM. tulkki on salassapitovelvollinen ja puolueeton.  
 • Konferenssi- ja esittelytulkkaukset (simultaani- ja konsekutiivitulkkauksena)
 • Neuvottelut
 • Henkilöstöhaastattelut 

 

 • Asiatekstinkäännökset
 • Markkinointikäännökset
 • Tekniset käännökset
 • Verkkosivujen käännökset ja ylläpito
 • Sommekanavien päivitykset ja julkaisut
 • Oikoluku
 • Viranomaislomakkien kääntäminen ja täyttäminen

Yrittäjän tausta

Vuodesta 2007 olen auttanut eri alan yrityksiä käynnistämään tuloksellisesti liiketoimintaa, markkinointia ja digimarkkinointia Suomessa sekä laajentamaan asiakaskuntaa Venäjämarkkinointiin.

Minulla on pitkä kokemus liiketoiminnan projekteista, mm.:

 • alihankinta projekteista
 • Innovaatiotuotteiden testauksesta 
 • Tuotelanseerauksesta VTT:n kanssa
 • Liiketoiminnan analyyseista, Suomen ja Venäjän markkinaselvityksistä ja liiketoimintasuunnitelmista
 • Yrityksen sertifioinnista (laatukäsikirja ISO 9001-2015),
 • Rahoitushankkeista (ELY-keskus, Business Finland, Josek, Horizon 2021)
 • Suomen ja Venäjän yhteistyöprojekteista.

Pystyn asiantuntevasti neuvomaan ja auttamaan yrityksien liiketoimintasuunnitelmasta asiakkaan omassa kielissä, myynti ja markkinointiin liittyvissä asioissa, tuote- ja palvelukehityksestä, Venäjämarkkinoinnin asiantuntemuksesta ja henkilöstön rekrytoinnista kansaivälisesti.

Lisäksi olen toiminut vakuutusyhtiöllä ja kielipalveluyrityksillä tulkkina ja kääntäjänä. 

Yrittäjästä tarina

Tutkinnot:

 • DI Radio-elektroniikka, 1993
 • Suomi – venäjä – Suomi kielitutkinto 2007
 • Matkaoppaan ammattitutkinto, 2008
 • Yrittäjän ammattitutkinto, 2009 
 • Tradenomi, Liiketalous 2020

Kurssien suorittäminen:

 • Rekrytointi ulkomailta, 2010
 • Uusiutuvat standardit ISO 9001 ja ISO 14001,  VTT. Expert Servises Oy, 2015
 • Media Suomi, AMK 2019
 • Kotoutuminen ja maahanmuutto – 2024
 • Suomen lainsäädäntö 2024
 • Terveyshuolto ja hyvinvointi Suomessa – 2024

Asioimistulkkaukset:

 • Viranomaisen tai yrityksen edustajan ja asiakkaan välisen asioimisen tulkkaus.
 • Oleskeluluvat ja lupa-asiat,
 • Henkilö- tai yrityksen verotusasiat, Neuvottelut ja sopimukset Vakuutusyhtiön ja pankin kanssa
 • Maahanmuuttajien kotoutumis- ja työllistysprosessit 

Yrityksen toiminnasta:

 • Neuvottelut ja sopimukset
 • Haastattelut

Projektit

 • 2008 – 2010 Liikejohdon konsultointi, puitesopimus Josek Oy
 • 2008-2009, VTT – Polarsol Oy: ”Uuden sukupolven lämmönvaihtimien testausmenetelmä”. Omavastuu: hakemus, raportointi ja rahoituksen valvonta
 • 2009-2011 Valmisteluhanke, ELY-keskus: Omavastuu: Projektin liiketoimintasuunnitelman laatiminen, tuoteprototyypin testauksen raportointi

 • 2009-2011 Investointihanke, ELY-keskus: ”Tuotantolinjan rakentaminen”. Omavastuu: hakemus, rahoituksen raportointi ja valvonta 
 • 2010-2013 TEKES (Business Finland), Kehityshanke. Omavastuu: hakemus, raportointi, rahoituksen valvonta
 • 2013-2014  Vastuusertifikaattien hankinta vientiyrityksille
 • 2012-2014 ”Rekuperaatio”- innovaatioprojektin pilotointi
 • 2013-2014 ”Lämpömaskit” Liiketoimintasuunnitelma ja testaukset VTT:n ja ELY-keskuksen kanssa.
 • 2015  ISO 9001-2015 Laatujärjestelmän  käyttöönotto ja sertifiointiprosessi. Prosessimainen yrityksen toimintamalli. Omavastuu: laatukäsikirjan laatiminen ja VTT:n hyväksyntä.
 • 2020 Opinnäytetyö ”Digitaalinen markkinointisuunnitelma kauneusalan yritykselle”
 • 2020-2021 Lapin matkailualan yritykselle:

  Business Finland valmisteluhanke ”Digitaalinen markkinoinnin suunnitelma, uudet tuotepaketit ja kohderyhmät”

 • 2020 – 2021 ”Digipraktiikka” – koulutuspaketti

  PK-yrittäjille markkinoinnin strategiasta,  sisältö- ja somemarkkinoinnista