Liiketoiminnan konsultointi

Liiketoiminnan konsultointi, valmennukset ja sparraukset

Suomi-Venäjä-Suomi, Tulkkaus-ja Käännöspalvelut

Matkaopaspalvelut,  turistiryhmien opastaminen

Liiketoiminnan konsultointi, sparraukset ja valmennukset

Analytiikka

Liikeidean analyysin pohjalta määritellään yritykselle markkinan kilpailuetua. Selvitetään yrityksen kohderyhmät ja ryhmitellään niitä segmenteihin.

Tässä vaiheessa analysoidaan kohderyhmän ongelmat ja missä tilanteessä yrityksen tuotteet/palvelut ovat ajankohtaiset, koska ne ostavat.

Asiakkaat ja tuotteet / palvelut

Asiakaslähtöinen tuotteistus. Tuotteistamisen keskeiset alueet, prosessit ja menetelmät kohderyhmille.  Miten suunnitellaan ja toteutetaan tuote/palvelu sillä lailla että kohderyhmät rakastavat niitä? 

Määritellään hakusanoja ja lauseita, jotka potentiaaliset asiakkaat etsivät ongelmien ratkaisuja Google ja muissa hakukoneissa

 

digistrategia

Myyntikanavat

Määritellään myyvät digitaaliset kanavat siellä missä kohderyhmät viihtyvät, ovatko ne Suomessa vai Venäjällä. Suunnitellaan ja toteutetaan verkkosivujen ja somekanavien sisällöt, orgaaniset ja maksulliset näkyvyydet.

"Tärkeintä on auttaa yrityksille
rakentamaan kannattava strategia
menestyksellisesti"

Digikoulutukset

Yrityksen alkupisteen analyysi ja ensimmäiset askeleet digisuunnitelmaan

 • Omien haasteiden, epävarmuuden tunnistus 
 • Alkupisteen analyysi (käydään läpi kaikki yrityksen digikanavat). Puutteiden analyysi. Mitä voimme tehdä juuri nyt? Miten korjataan tilannetta?   
 • Miten poistettaan omaa sisäistä kritiikkiä
 • Myyntisuunnitelma ja vuosikello. Kolmen skenaarion ”min-ok-max” menetelmä
 • Asiakkaiden palautteet ja kokemukset. Miten hyödynnetään digimarkkinoinnissa

KESTO 2 PÄIVÄÄ (TEORIA JA PRAKTIIKKA) 

Tuloksena: 

Yrittäjä tunnistaa omia vahvuuksia ja pystyy helposti analyysin jälkeen suorittamaan tarvittavat toimenpiteet liiketoiminnan parantamiseksi ja puutteiden korjaamiseksi

Yrityksen brändistrategia ja asiakkaiden salaisuudet

 • Kilpailijoiden analyysi. Sinisen meren strategia. Sininen meren strategian rakentaminen omalle yritykselle
 • Yrityksen vahvuudet, SWOP-analyysi. Kilpailijoista erottautuminen
 • Asiakkaiden ostomotivaatiot ja ostopsykologia. 
 • Asiakkaiden avatarit, profiilit. Missä kanavissa eniten viihtyy
 • Miten tunnistetaan kohderyhmät? Kohderyhmien segmentointi.
 • Kuka on yrityksen ideaalinen asiakas?
 • Asiakkaan vastaväitteiden voittaminen myyntiprosessissa. Miten vastataan eri tilanteissa.

KESTO 3 PÄIVÄÄ (TEORIA, PRAKTIIKKA JA WEBINAARI ”KYSYMYS-VASTAUS”) 

Tuloksena: 

Strategian avulla yrittäjä tietää mihin täytyy panostaa kilpailukyvyn parantamiseksi. Tunnistaa omat kohderyhmät, heidän kipupisteensä ja osaa helposti rakentaa asiakkaille ratkaisut heidän ongelmiinsa.

elena sonne brändistrategia
digistrategia

Myyvän sisältömarkkinoinnin työkalut. Mainokset, tarjoukset, myyntipostaukset

 • Kenelle myydään? Kuka on pääasiakas? Kohderyhmän analyysi. Mitä asiakas halua: asiakkaan ongelmat, tahot
 • Tuotteiden / palveluiden analyysi. Vastaako tarjoavat tuotteet asiakkaan kysyntään
 • Asiakkaan ostopolku. Strategia ”Ennen ostoa – ostoaikana – Oston jälkeen”
 • Avainsanat, triggerit
 • Myyntitarjous, josta ei voi kieltäytyä. Miten rakennettaan myyntitarjouksia, joista kohdeyleisösi kiinnostuu heti?
 • Huippuvaikutus ostoksesta, miten saadaan (vaikka tavallinen liiketoiminta)?

KESTO 2 PÄIVÄÄ (TEORIA JA PRAKTIIKKA) 

Tuloksena: Yrittäjä saa vastaukset: Mitä asiakas oikeasti haluaa, missä asiakkaat voi tavoittaa ja miten triggeri toimii. Mitä palveluratkaisua voi tarjota, että saadaan VAU-efekti.

Digitaaliset kanavat myyntikuntoon. Verkkosivujen sisällöt, sosiaalinen media

 • Yrityksen tuotteen / palvelun ja myyntistrategian analyysit
 • Digikanavien audit
 • Asiakkaat ja kilpailijat
 • Yrityksen sininen meri. Brändistrategia
 • Asiakkaan ostopolku jokasella kanavalla
 • Hakuneanalyysit, avainsanat
 • Verkkosivujen sisältö ja viestintä
 • Somekanavat: Facebook, Instagram, Linkedln
 • Hakukoneoptimointi. Avainsanat, lauseet,
 • Sisältösuunnitelma: teemat puoleksi vuodeksi.

KESTO 3 PÄIVÄÄ (TEORIA JA PRAKTIIKKA) 

Tuloksena:

 • Toimiva myynti ja sisältösuunnitelma jokaisella kanavalla
 • Näkyvyyden parantaminen
 • Kaikki kanavat toimivat kokonaisuutena ja myyvät yrityksen puolesta
digikanavat