fbpx

BRÄNDIIN LIITTYVÄ
DIGIMARKKINOINTI

TOIMIVA DIGISTRATEGIA DIGIKANAVIEN AVULLA

Digitaalisen
markkinoinnin
brändi strategia

Digimarkkinoinnin koulutukset
ja konsultaatiot

venäjän
markkinointi
ja sisältötuotanto

Sonne Consult / Elena Sonne tmi
on asiantuntijayritys, jonka tavoitteena on rakentaa asiakkaille vahva
BRÄNDIIN LIITTYVÄ DIGISTRATEGIA

jonka avulla yritys parantaa kilpailukykyä, lisää myyntiä, kasvattaa liiketoimintaa ja kansainvälistyy Venäjänmarkkinoilla

Analyysistä kokonaisuuteen

BRÄNDIANALYYSIT:

 • SWOT JA KILPAILUEDUT
 • KOHDERYHMÄT JA
  SEGMENTOINTI
 • BRÄNDIN VISUAALISUUS
 • JA DIGIKANAVAT

TUOTTEISTUS:

 • TUOTTEEN / PALVELUN
  ALKUANALYYSIT
 • ASIAKKAAN TARPEET,
  ONGELMAT JA
  ANALYYTIKKA
 • ARVIOT JA HINNOITTELU
 • ASIAKKAILLE VIESTINTÄ

DIGIKANAVAT JA
YLLÄPIDOT:

 • VERKKOSIVUT, AVAINSANAT
  JA HAKUKONEET,
  SEO JA ANALYTIKKA
 • SOMEMARKKINOINTI
 • MAINOSKAMPANJAT
 • SISÄLTÖTUOTANTO

1. ALKUANALYYSIT: KILPAILIJA-ANALYYSI JA DIGIKANAVAT

Tehdään yrityksen alkupisteen analyysi: tuotteet (palvelut), digitaaliset kanavat, kohderyhmät. Sen jälkeen sinisen meren strategian avulla suoritetaan kohdemaan markkina- ja kilpailija-analyysit ja niiden pohjalta määritellään yritykselle kilpailijoista erottavat brändielementit ja markkinan kilpailuedut.

Kilplailija-analyysi
Brändinäkyvyys

2. BRÄNDINÄKYVYYS, KOHDERYHMÄT JA TUOTTEISTUS

Määritellään yritykselle visio ja missio, rakennettaan arvojen kartta. Analysoidaan kohderyhmien tarpeet, ongelmat ja höydyt. Missä tilanteessa tuotteet/palvelut ovat ajankohtaiset ja koska niitä ostetaan. Sen ympärille editoidaan tuotteet (palvelut) ja suoritettaan asiakaslähtöinen tuotteistus ja hinnoittelu. Suunnitellaan tuotteen/palvelun kehityssuunnat.

3. DIGITAALISET KANAVAT JA SISÄLTÖMARKKINOINTI

Rakennettaan uudet tai parannetaan olemassa olevat verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat (Fecebook, Instagram, Linkedln) – siellä, missä kohderyhmät viihtyivät, ovatko ne Suomessa vai Venäjällä.

Määritellään avainsanoja ja analysoidaan hakukoneilla. Hakusanojen ympärille suunnitellaan asiakkaille kohdennettua sisältöä, orgaaniset ja maksulliset näkyvyydet. Määritellään ja automatisoidaan ostopolkuja ja asennetaan analytiikan työkaluja (Google Analytics tai Yandex Metriikka ja SEO).

Digitaaliset kanavat
Digimarkkinoinnin suunnitelma

4. TOIMIVA DIKIMAKKINOINNIN SUUNNITELMA

Asennettaan yritykselle myyntitavoitteet ja rakennettaan toimivaa digimarkkinoinnin suunnitelma. Suunnitelma sisältää myyntien vuosikelloa, sisältö- ja somemarkkinointia, kohdennettuja mainoskampanjat ja analytiikan mukaiset parannukset.

”BRÄNDIN RAKENTAMISESSA ON TAVOITE HERÄTTÄÄ ASIAKKAIDEN POSITIIVINEN TUNNEREAKTIO JOKA KERTA, KUN NE OTTAVATYHTEYTTÄ YRITYKSEEN.”

Nykypäivän yrityksen brändi edustaa elämäntyyliä. digikanavat antavat mahdollisuutta asiakkaille päästä lähemmäksi arvostamiaan brändejä ja tuotteita. Sosiaalisen median avulla hyvä brändi voi elää, Kehittyä ja olla vuorovaikutuksessa kohderyhmien kanssa.

Vahva brändi mahdollistaa myös yhteistyökumppanuudet ja kansaivälistymiseen.

Miksi minä?

Digimarkkinoinnin strategia

Haluan rakentaa digimarkkinoinnin strategian yrittäjille, jolla on tarve mutta todella vähän aikaa panostaa siihen.
Tiedän miten digimarkkinoinnin strategian ja sen hyödyn avulla yrittäjä voi menestyä.
Olen asiantuntija digistrategian sekä digikanavien rakentamisessa, seuraan jatkuvasti digimarkkinoinnin kehitystä ja kouluttaudun lisää.
Olen käynyt tämän polun itse ja tiedän, miten digikanavat toimivat ja mitä virheitä pitää välttää.
Tiedän kaiken venäjämarkkinoinnista, osaan välttää ongelmat ja riskit, mitä venäjämarkkinointiin liittyy.
Hallitsen käännöstyöt ja osaan paljon erikoisanastoa useilta eri aloilta.

Yrittäjä vuodesta 2007
14 vuoden kokemus liiketoiminnan rekentamisesta,
taloshallinnosta, yritysprosessien optimoinnista ja sertifioinnista
9 yrityksen menestyksen takana
6 kansainvälistä tutkintoa takana
14 vuotta opiskelua 3 maassa
Yrittäjä-jäsen vuodesta 2009
2009 – 2011 rakensin Uusiutuvan energian tehdasta Pohjois-Karjalaan ja olin yli 10 vuotta
tehtaan liikejohtajana, henkilöstöpäällikönä ja hallituksen jäsenenä

Palvelukokonaisuudet

LIIKETOIMINNAN JOHDON PALVELUT
Konsultaatiot: yrityksen käynnistys, digitaalinen strategia,
liiketoimitna suunnitelmat,
markkina-analyysit, arvonmääritykset,
toutteistus sekä rahoitus mahdollisuudet.

DIGIMARKKINOINNIN STRATEGIA JA KOULUTUKSET
Digioppitunnit yrityksen tarpeen mukaan digimarkkinoinnista.
Työpajoilla rakennetaan yritykselle digitaalinen strategia
ja laitetaan digikanavat kuntoon.

VENÄJÄMARKKINOINTI
Markkinaselvitykset, -kartoitukset, kannattavuus laskelmat. Liiketoiminta-
ja vientisuunnitelmat, Venäjänkieliset materiaalit, käännös ja tulkkauspalvelut,
neuvottelut, yhteistyökumppanit. Digimarkkinointi ja digitaalinen strategia.

SOMEKANAVIEN YLLÄPITO
Maksulliset Facebook ja Instagram markkinointikampanjat sekä
somekanavien ylläpitopalvelut.