Kuvaus

Kuinka voit suorittaa perusanalyyseja oman yrityksen digikanavista ja sitä kautta löytää parantamiskohteet

Pääset suunnittelemaan tulevaisuuden myyntiä ja tekemään realistisen myyntisuunnitelman puoleksi vuodeksi

Tuloksena oppitunnilta: Tuloksena on toimiva suunnitelma kaikissa digikanavissa.

KUVAUS

Sinisen meren strategia. Oman tuotteen arvo ja kilpailukyvyn parantaminen.

Ymmärrät asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja ostopsykologiaa.

Opit tunnistamaan omia kohderyhmiä sekä löytämään asiakkaiden tarpeita, toiveita ja ongelmia.

Tämä auttaa tehostamaan myyntiprosesseja omille kohderyhmille.

KUVAUS

Miten voi selvittää missä omat kohderyhmät liikkuvat.

Mikä on triggeri ja kuinka sitä hyödynnetään.

Miten selvitetään asiakkaan toiveita ja mitä hän oikeasti haluaa yrityksestä.

Miten saadaan asiakas palaamaan ja ostamaan uudestaan.

KUVAUS

Miten arvioidaan oman tuotteen tai palvelun kysyntää.

Mikä merkitys triggereillä on ja miten hyödynnetään erilaisia kaavoja.

Opastus myyntisuppilon käytöstä digikanavillasi.

Tiedät mikä on myyntisuppilo ja osaat hyödyntää sitä omilla digikanavilla.

KUVAUS

Opit Brändäämään oman yrityksesi.

Hallitsemaan jokaista digikanavaa niin, että ne toimivat kokonaisuutena.

Opit käyttämään nykyaikaista sisältömarkkinointia ja olemaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

Tiedät, miten oman yrityksen voi brändätä ja mitä hyötyä brändäyksestä on.

 

KUVAUS

Somekanavan analyysin suorittaminen ja asiakkaan ostopolun mittaaminen.

Parannustoiminnot kuntoon kanavalla:

 Tiedot yrityksestä, löydyttävyys, valikoimat, avainsanat.

Perehtyminen kanavan teknillisiin ominaisuuksiin.

Orgaanisen näkyvyyden sisällön mahdollisuuksien oppiminen.

Maksullisen näkyvyyden vaihtoehtoja ja kampanjan periaatteet.