fbpx

BRÄNDIIN LIITTYVÄ
DIGIstrategia

TOIMIVA DIGISTRATEGIA NOLLASTA TULOKSEEN

brändistrategia digistrategia 

digimarkkinoinnin  koulutukset

venäjän markkinointi käännöspalvelut   

Brändiin liittyvä digistrategia on keino millä tavalla yritys erottautua kilpailijoista ja nosta tuotteen ja palvelun arvoa. Digistrategia tukee yrityksen markkinointia ja viestintä, mutta se toimi vain toimintaympäristöä huomioiden

Elena Sonne – Digital Marketing Coach 

tarkoituksena auttaa varsinkin PK-yrityksiä rakentamaan kannattava digimarkkinoinnin strategia menestyksellisesti

verkkokoulutuksien ja konsultaation avulla

elena-sonne-design
strategia

Brändistrategia

Yrityksen brändi ei ole pelkästään logo ja design, yrityksen brändi on se, mitä asiakkaat puhuvat yrityksestä keskenään. Usein yrityksen menestys on vahvasti riippuvainen brändistä, varsinkin silloin kuin yritys markkinoi ja viestittelee omalle kohderyhmälle. Brändäys on pitkä pitkäjänteinen prosessi, mutta se auttaa löytämään markkinalla omapolku, erottautua kilpailijoista ja nosta myyntiä. Sillä nostetaan tuotteen tai palvelun arvoa. Digitaalinen brändistrategia on se mitä viestitellään omalle asiakkaille vaakuttavasti ja myyvästi. Hyvä ja tuloksellinen yrityksen brändi pohjautuu imagoon, maineeseen ja identiteettiin.

Digimarkkinoinin stategia

Digimarkkinoinnin strategia auttaa saamaan yritykselle lisää asiakkaita (liidejä) ja myyntiä digikanavien avulla. Strategia sisältää joka kanavan tavoitteita ja suunnitelmia miten saavutetaan tavoitteita aikatauluisesti. 

Digimarkkinoinnin strategia sisältää:

 • Oma, eli omistettustrategia – digikanavat (verkkosivut, blogi, vlogi, sähköposti, sosiaalisen median kanavat, asiakasprofiilit)
 • Ansaittu strategia – asiakaspalautteet, portfoliot, asiakastarinat, jaettusisältö, ilmaiset vakuuttajat
 •  Maksettu media – Hakusanamainonta, kohdennetut mainokset somekanavilla, jälkimarkkinointi ja retarget, maksettuja influencereitä
strategia
digistrategia

Digistrategia

Nykypäivänä kaikki yritykset tavalla tai toiselta ovat digissä. Onnistunut digistrategia kertoo ketä ja miten palvellaan verkossa. Strategia on suunnitelma, miten yritys käyttäytyy digitaalisessa maailmassa. Tämä ei ole pelkästään verkossa olevat palvelut, digistrategia sisältää yrityksen kaikkia osia ja toimenpitoja. Tavoitteena on yrityksen kasvu, näkyvyys, myynti ja kansainvälistyminen.

Venäjän markkinointi

Venäjän markkinoille etabloitumisen suunnittelussa täytyy miettiä, mitä ja kenelle yritys myy ja miten järjestää toiminta, että se tulisi kannattavaa ja ilman riskiä. Millaisia kumppaneita yritys tarvitsee tukeakseen toimintaa. Tässä auttaa markkinaselvitykset, budjetointi ja riskien kartoitukset. On hyvin tärkeää miettiä myös, mikä toimintamalli sopii yrityksen tavoitteisiin saavuttamiseen parhaiten ja optimoi kansainvälistymisen polku rahallisesti ja ajallisesti.

TYYPILLISET TOIMINTAMALLIT

 • Yhteistyökumppanien kautta, jotka markkinoivat yrityksen puolesta 
 • Sisaryhtiö ja markkinointi suoraan asiakkaille
 • Luotettavan edustajan kautta, joka selvittää yrityksen puolesta
 • Mainoskampanjat digikanavien kautta (käännettu verkkosivut, VK, Instagram)
 • Vakuuttajamarkkinointi
Moskova

Analyysista kokonaisuuden

BRÄNDISTRATEGIAN POLKU:

 • SWOT-ANALYYSI 
 • KILPAILIOISTA EROTTAUTUMISTEKIJÄT
 • YRITYKSEN SINISEN MEREN STRATEGIA
 • KOHDERYHMÄT JA
  SEGMENTOINTI
 • DIGIKANAVAT
 • YRITYKSEN IDENTITEETTI: VISUAALISUUS, LUPAUS, TYYLI JA VÄRIT, TYPOGRAFIA

ASIAKASLÄHTÖINEN TUOTTEISTUS:

 • TUOTTEEN / PALVELUN ALKUANALYYSIT
 • KOHDERYHMIEN MÄÄRITTÄMINEN 
 • ASIAKKAAN TERPEET, ONGELMAT, VASTAVÄITTEET
 • TUOTTEEN / PALVELUN ARVO – YDINHÖYTY 
 • HINNOITTELUT
 • SISÄLTÖTUOTANTO:ASIAKKAILLE VIESTINTÄ DIGIKAVALLA, MYYNTIKIRJASSA

DIGIKANAVAT JA DIGIMARKKINOINTI:

 • VERKKOSIVUT: ALKUANALYYSI, AVAINSANAT JA HAKUKONEET, SEO JA ANALYYTIKKA
 • MYYVÄ SISÄLTÖ
 • SOSIAALISEN MEDIAN ALUSTAT: OSTOPOLKU, ULKOASU, SISÄLTÖ
 • DIGISTRATEGIAN SUUNNITELMA, VUOSIKELLO
 • SISÄLTÖSUUNNITELMA
 • MAINOSKAMPANJAT
 • ANALYYTIIKKA

tuloksena yritys parantaa kilpailukykyä, lisää myyntiä, kasvattaa liiketoimintaa ja kansainvälistyy Venäjän markkinoille

Olen ollut vuodesta 2007 liikejohdon ja Venäjän markkinoinnin asiantuntija. Vuodesta 2018 työskentelen digimarkkinoinnin parissa. Haluatko neuvotella, keskustella, sopia tai verkostoitua? 

Jätä soittopyyntö tai varaa aika maksuttomaan konsultaatioon. 

Jokainen yritys on erilainen ja minä räätälöin palvelut juuri sinun yrityksesi tarpeiden huomioiden

MIKSI VALITA MINUT

Palvelut ja paketit

Palvelut: analyysistä kokonaisuuteen

Ammattillista palvelua

Liikejohdon konsultaatiot

Liikejohdon konsultaatiot

Brändi- ja Digistrategia, Liiketoimitna suunnitelmat, markkina-analyysit, arvonmääritykset, tuotteistus

Venäjän markkinointi

Markkinaselvitykset. Liiketoiminta- ja vientisuunnitelmat. Venäjän kohderyhmille etäbloituminen
käännöspalvelut

Käännökset, tulkkaukset sisältötuotanto

Venäjänkieliset materiaalit, käännös ja tulkkauspalvelut, neuvottelut
facebook mainonta

facebook mainonta

Mainoskampanjat avain käsiin Business manager, kohderyhmien suunnittelut, Pixelin asettaminen. AB testit, analyysit ja raportointi

Verkkokoulutukset, yrityskohtaiset valmennukset

Ammattillista palvelua

verkkokoulutukset

Verkkokoulutukset

Brändi- ja Digistrategia, Liiketoimitna suunnitelmat, markkina-analyysit, arvonmääritykset, tuotteistus
työpajat

Työpajat

Brändi ja liiketoiminta. Digitaaliset kanavat myyntikuntoon. Somemarkkinointi
Liikejohdon konsultaatiot

Liikejohdon valmennukset

Digitalisaatio ja automaatio liiketoiminnassa. Venäjämarkkinointi
ryhmäkoulutukset

Koulutukset yritysryhmille

Digimarkkinointi ja myyntiprosessit yrityksen sisällä.

Viime vuoden tulokset 2021

0 h

asiakaspalvelua

0 +

Isompi projekteja

0 kpl

koulutuksia